Microsoft volumlisenser for bedriftskunder

Vi er din samtalepartner når det gjelder råd for Microsoft volumlisensiering.


Kun hos oss

  • revisjonssikre Volumenlisenser fra videresalgmarkedet
  • Klargjørelse via vår Online Lisenstyringssportal
  • kompetente eksperter med solide fagkunnskaper
  • tilgjengelig på Live Chat
  • betaling etter faktura

Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Microsoft Remote Desktop, Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server og mye mer.

Vi gir deg råd med konkrete anbefalinger til tiltak i revisjonssituasjoner.

Derfor er vårt råd:

Dra nytte av prisfordelene ved volumlisensiering fra videresalg ved anskaffelse. Vær oppmerksom på at migrasjon av brukte lisenser ikke er teknisk mulig, heller ikke lovlig eller nødvendig i Kundeportalen til Microsoft /VLSC)!
Alternativt kan du benytte vår egen lisensstyringsportal, som vi selvfølgelig stiller til rådighet uten kostnader.

Spesielt interessant:


Volumlisenser fra videresalg har de samme rettigheter som for den opprinnelige kjøperen.

 

© 2017-2019 | LicenseSeller.Shop - re-marketing microsoft volume licenses

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More Informationen

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close