Microsoft volumlisenser for bedriftskunder

Vi er din samtalepartner når det gjelder råd for Microsoft volumlisensiering.


Kun hos oss

  • revisjonssikre Volumenlisenser fra videresalgmarkedet
  • Klargjørelse via vår Online Lisenstyringssportal
  • kompetente eksperter med solide fagkunnskaper
  • tilgjengelig på Live Chat
  • betaling etter faktura

Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Microsoft Remote Desktop, Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server og mye mer.

Vi gir deg råd med konkrete anbefalinger til tiltak i revisjonssituasjoner.

Derfor er vårt råd:

Dra nytte av prisfordelene ved volumlisensiering fra videresalg ved anskaffelse. Vær oppmerksom på at migrasjon av brukte lisenser ikke er teknisk mulig, heller ikke lovlig eller nødvendig i Kundeportalen til Microsoft /VLSC)!
Alternativt kan du benytte vår egen lisensstyringsportal, som vi selvfølgelig stiller til rådighet uten kostnader.

Spesielt interessant:


Volumlisenser fra videresalg har de samme rettigheter som for den opprinnelige kjøperen.

 

© 2017-2022 | LicenseSeller.Shop - re-marketing microsoft volume licenses